Třídnický den (O3, O6)

Termín konání: 24. 6. 2022
Třídnický den (O3, O6)

O3 - učebna 033
O6 - učebna 103