Testování České školní inspekce - CJL a MAT O3

Termín konání: 5. 11. 2021 | 07:50 - 09:30
Místo konání: GZWR, učebny 111 a 112
Testování České školní inspekce - CJL a MAT O3

Testování České školní inspekce ve třídě O3 - český jazyk a literatura, matematika
Počítačová učebna č. 111 (Elznicová)
Počítačová učebna č. 112 (Prošková)