Přírodovědný klokan

Termín konání: 11. 10. 2023 | 07:50 - 08:45
Přírodovědný klokan

Soutěže se zúčastní všichni studenti třídy O3 a dobrovolníci ze tříd O4 (na environmentálním kurzu), O5, O6, C1AB, C2AB.