Maturity: Poslední termín pro podání přihlášky

Termín konání: 1. 12. 2021
Místo konání: GZWR, třídní učitelé
Maturity: Poslední termín pro podání přihlášky

Pro maturanty: 

Výběr zkoušek (společné i profilové části), tj. vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce v jarním termínu, odevzdají studenti posledních ročníků třídnímu učiteli nejpozději do 1. 12. 2021

Více k maturitě: https://gzw.cz/147-maturita