Planeta Země 3000 - Kambodža

Termín konání: 23. 11. 2023
Místo konání: KC Rakovník
Planeta Země 3000 - Kambodža

5. - 7. vyučovací hodina