Přednášky preventivního programu

Termín konání: 12. 12. 2023 - 14. 12. 2023
Místo konání: 214 - aula
Přednášky preventivního programu

PROGRAM:


12. 12. 2023


2. a 3. vyučovací hodina

Láska bez rizika
HIV/AIDS a jiné

třída O6

dozor: Mgr. Ichová

4. a 5. vyučovací hodina

Žena jako symbol života

dívky ze třídy O3
(chlapci z O3 se učí s O2)

dozor: Mgr. Skysláková

7. a 8. vyučovací hodina

Bát, či nebát se…?

celá třída O4 a chlapci O3 
(dívky z O3 se učí podle rozvrhu)

dozor: Mgr. Rédlová


13. 12. 2023


1. a 2. vyučovací hodina

Dospívám
aneb život plný změn

chlapci ze tříd O1 a O2 
(dívky se učí podle rozvrhu)

dozor: Mgr. Prošková

3. a 4. vyučovací hodina

Láska bez rizika
HIV/AIDS a jiné

třída C1B

dozor: Mgr. Rédlová

5. a 6. vyučovací hodina

Dospívám
aneb život plný změn

dívky ze tříd O1 a O2 
(chlapci se učí podle rozvrhu)

dozor: Mgr. Rédlová


14. 12. 2023


1. a 2. vyučovací hodina

Láska bez rizika
HIV/AIDS a jiné

třída O5

dozor: Mgr. Rédlová

3. a 4. vyučovací hodina

Láska bez rizika
HIV/AIDS a jiné

třída C1A

dozor: Mgr. Ichová


Ve třídách C2A a C2B proběhne program 4. 1. 2024