Poslední termín pro odevzdání ročníkových prací (C3AB, O7)

Termín konání: 15. 12. 2021 | 11:00
Místo konání: GZWR
Poslední termín pro odevzdání ročníkových prací (C3AB, O7)

ODEVZDÁNÍ PRÁCE pro třetí ročníky a septimu:

  • písemná podoba práce do kanceláře školy
  • elektronická verze Mgr. V. Delongovi (formát pdf)
  • písemná podoba práce má rozsah min. 10 normostran textu
  • přiloženy musí být 4 potvrzené konzultace
  • PRÁCE, KTERÉ BUDOU ODEVZDÁNY PO UVEDENÉM TERMÍNU, NEBUDOU OBHAJOVÁNY
    V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Více informací zde: https://gzw.cz/144-rocnikove-prace