Exkurze do pivovaru v Plzni (C4A a C4B)

Termín konání: 8. 11. 2021
Exkurze do pivovaru v Plzni (C4A a C4B)

Exkurze do pivovaru v Plzni
Učitelé: Holubová Táňa, Vaníková Alena
Třídy: C4A,C4B