Návštěva Domu seniorů

Termín konání: 3. 1. 2024
Návštěva Domu seniorů

škol - školní akce
6. - 9. vyučovací hodina
Učitelé: Elznicová Kateřina, Ringlerová Gabriela Anastázie