Kariérové poradenství s Mgr. Eliškou Pilátovou

Termín konání: 8. 2. 2024
Kariérové poradenství s Mgr. Eliškou Pilátovou

Pro 2. ročníky:
O6 (2.hodina), C2A (3.hod.), C2B (4. hod.).