Vodácký kurz (O3, O5)

Termín konání: 10. 6. 2024 - 12. 6. 2024
Vodácký kurz (O3, O5)

Vodácký kurz
Třídy:
O3, O5
Učitelé:
Dux Ervín Mgr., Rančák Ondřej Bc.