Osidlování Ameriky - přednáška

Termín konání: 14. 6. 2024
Osidlování Ameriky - přednáška

2. - 3. vyučovací hodina
Třídy:
C2A, C2B, O6
Učitelé:
Březina Kamil Ing., Hůla Vladimír PaedDr., Prošková Hana Mgr.
Místnosti:
214 - aula