Divadélko pro školy

Termín konání: 18. 6. 2024
Místo konání: 020 - malá tělocvična
Divadélko pro školy

5. - 6. vyučovací hodina
Třídy:
O1, O2
Učitelé:
Dyršmíd Petr PaedDr., Prošková Hana Mgr.