Třídní schůzky rodičů budoucích 1. ročníků

Termín konání: 19. 6. 2024 | 16:00 - 16:30
Třídní schůzky rodičů budoucích 1. ročníků

Rozpis žáků do jednotlivých tříd a umístění tříd najdete na nástěnce v průjezdu školy.