Projektový den: Dopady člověka na planetu

Termín konání: 20. 6. 2024
Projektový den: Dopady člověka na planetu

Harmonogram
• 8:00 – 9:30 – tematická projekce Lukáše Sochy s následnou debatou (velká tělocvična)
• 9:30-10:00 – rozdělení do skupin, přesun do tříd, přidělení materiálů pro žáky
• 10:00-12:00 – projektová práce ve skupinách
• 12:00-12:30 - přesun a instalace hotových projektů v tělocvičně
• 12:30-13:00 – přehlídka projektů v tělocvičně, zpětná vazba