Přednáška v ANJ

Termín konání: 21. 6. 2024
Místo konání: Aula
Přednáška v ANJ

1. vyučovací hodina - třídy C3A, C3B
3. vyučovací hodina - třída O7