Třídnické hodiny

Termín konání: 25. 6. 2024
Třídnické hodiny

S třídními učiteli, úklid šaten a učeben - všechny třídy do 11:30