Zkrácené vyučování

Termín konání: 16. 2. 2022
Zkrácené vyučování

Z důvodu obhajob ročníkových prací končí vyučování v 11:30 (po čtvrté vyučovací hodině).