Dva postupy do krajského kola Zeměpisné olympiády

5. 3. 2018 | Mgr. Hana Minaříková

s05maw78qp_____h1zv3llre3-ok-zo-foto

V úterý 27. 2. 2018 proběhlo v DDM okresní kolo Zeměpisné olympiády. Ze čtyř věkových kategorií si postup do krajského kola vybojovali dva studenti: Matěj Kalous v kat. D a Adam Bretšnajder v kat. A. Oba obsadili ve své kategorii 2. místo. Na 3. místě se umístili D. Vondráček v kat. D a J. Fischer v kat. C.

Dalšího velmi pěkného umístění dosáhli J. Makovský (4. místo v kat. D), A. Šilhavá (5. místo v kat. D), V. Šváchová (6. místo v kat. B) a P. Tolman (7. místo v kat. C).

Své vědomosti si soutěžící ověřili v zeměpisném testu, který připravila Přírodovědecká fakulta Praha a skládal se ze tří částí. Nejprve proběhla práce bez atlasu (test všeobecných zeměpisných znalostí), následovala práce s atlasem a nakonec praktická část, jejíž součástí byly mapy, grafy a výpočty.

Všem studentům gratulujeme a postupujícím do krajského kola v Benešově přejeme  mnoho úspěchů!