Opět jsme získali nejvyšší stupeň ocenění „Škola udržitelného rozvoje“

23. 3. 2023 | Mgr. Romana Parkmanová

tjpbe7tzl2_____2587

Naše škola zaznamenala opět úspěch v oblasti environmentálního vzdělávání, které se v současné době skládá nejen z přírodovědného, ale i sociálního a ekonomického pilíře. Za práci v EVVO jsme i v dalším období získali certifikát

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

Toto ocenění každoročně uděluje Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy školám, které jsou aktivní v oblasti EVVO. Naše škola letos opět získala nejvyšší možné ocenění (1. stupeň). Tímto bych chtěla poděkovat všem svým kolegům za poctivou práci a obětavý přístup, bez kterého bychom tohoto úspěchu nedosáhli.