Beseda s nevidomým

11. 4. 2018 | Mgr. Ivana Brabcová

chnv64zzst_____braille-5498805_1280

Třídy O1, O2, O3 a O4 se zúčastnily besedy s nevidomým Michalem. Žáci O1 mu ve výtvarné výchově vyrobili plastické obrázky zvířat a on zkoušel poznávat, co na obrázku je. Děti si samy mohly zažít, jak obtížné je poznávat neznámé předměty bez pomoci zraku.

Takto o besedě potom v hodině občanské výchovy psali primáni:

"Ve středu 28.3. nás navštívil Michal Simon. Vyprávěl nám o životě slepců a ukazoval nám pomůcky. Nahlédli jsme do slabikáře a seznámili se s Braillovým písmem. Předčítal nám úryvky z různých knih. Ukazoval nám knížky s obrázky, ale i mluvící teploměr. Všem se beseda líbila a těšíme se na další."

"Navštívil nás nevidomý Michal Simon z Olomouce. Michal nám vyprávěl o životě nevidomých a ukázal nám různé věci, které slepým pomáhají v životě. Například nám představil velmi hlučný teploměr. Dále s sebou měl různé knížky v Braillově písmu, slepeckou hůl a krabičku na léky. Měl i slepecký metr a mluvící mobil. Nejvíce zábavné však bylo pípátko na hrnek. Tohle všechno nás zaujalo a hodně věcí jsme si i vyzkoušeli."

Děkujeme Majdě a Kateřině Jirkovským, že nám besedu zařídily a celé dopoledne se o Michala vzorně staraly.