Talnet - možnost pro všechny, kteří chtějí vědět víc

29. 1. 2014 | Doubravka Požárová, O7

ko4ox1u8a6_____talnet

Ptáte se, co je to Talnet? Jde o komplexní projekt zabývající se výukou studentů, kteří by rádi věděli ve vybraném oboru co nejvíce. A protože školy jsou často zaměřeny všeobecně a každému předmětu je vyčleněn jen omezený prostor, hlubší zájem o jakýkoliv předmět přímo vybízí k samostudiu.

Zajímá vás biologie, matematika, fyzika, astronomie, chemie nebo geografie? A je vám 13 až 19 let? Pak je Talnet právě pro vás. Velikou výhodou projektu je, že ač navštěvujete kromě své obvyklé školy třeba ještě několik dalších kurzů, nemusíte nikam jezdit - stačí počítač s přístupem na internet. Na stránkách www.talnet.cz si vyberete kurz, do kterého se chcete přihlásit, a studujete. Studium probíhá pod vedením odborného lektora. Během půl roku, tak dlouho trvá jeden blok výuky, dostáváte studijní materiály a úkoly, teoretické i experimentální. Na vypracování jednotlivých úloh je dostatečné množství času a lze používat jakékoliv informační zdroje. Své výstupy a řešení úloh můžete konzultovat s lektorem, který je vždy ochoten pomoci a vysvětlit nejasnosti.

Kromě on-line kurzů je možnost se v rámci projektu Talnet účastnit také exkurzí, například na odborná pracoviště, do laboratoří, či výzkumných ústavů. Nejen množství vědomostí lze v rámci projektu získat. Také potkáte přátele s podobnými zájmy, jaké máte vy sami. Pro všechny studenty je dvakrát do roka pořádáno soustředění, kde mají účastníci kurzů možnost představit své výsledky. Talnet nabízí také semináře pro učitele.

Do projektu Talnet byli a jsou zapojeni i studenti Gymnázia Zikmunda Wintra. Petr Doležal ze septimy se letos účastní kurzů Moderní fyzika - využití sluneční energie a Vybrané kapitoly z teorie relativity, Borek Požár z kvarty pak kurzů Chemie II - chemie vody, Chemie III - anorganika. V dřívějších letech byli v Talnetu zapojeni i Petr Palivec a Doubravka Požárová.

(Doubravka Požárová, O7)