Ocenění pro žáky z Gymnázia Zikmunda Wintra

22. 9. 2018 | Mgr. Olga Beulakkerová

9c26d4hg5c_____finger-3530353_1280

Každoročně uděluje porota národního střediska pro eTwinning cenu Quality Label za projekty, které školy realizují s partnerskými školami v zahraničí. Naše gymnázium již poněkolikáté toto ocenění získalo. V letošním roce byli naši žáci úspěšní zejména v mezinárodní soutěži 65. Europäischer Wettbewerb, která se každý rok pořádá ve Spolkové republice Německo. Měli jsme možnost se do soutěže zapojit a byli jsme velmi úspěšní. S každým projektem představují žáci nejen naše gymnázium, ale také naše město. Tak se dostává Rakovník do širokého povědomí i v zahraničí. Projekty, které realizujeme, jsou součástí výuky a probíhají v německém jazyce. Jejich cílem je rozvíjet u žáků teamového ducha a komunikaci v cizím jazyce mimo rámec školní třídy. Žáci mají možnost rozvinout vlastní kreativitu a komunikovat s partnery přímo v prostředí Twinspace nebo formou videokonferencí.

Představujeme ukázky z oceněných projektů.

Za mezinárodní eTwinningový  projekt  v jazyce německém

Die Maus reist durch Europa und schreibt Tagebuch

získali certifikát Quality Label němčináři z letošní sekundy.

 

 

 
Za mezinárodní eTwnningový projekt v jazyce německém

Twinkoffer voller Kulturerbe

realizovaný v rámci Roku evropského kulturního dědictví UNESCO

získali certifikát Quality Label němčináři z letošní kvinty.

 

 


Za mezinárodní eTwinningový projekt  Vergiss mein nicht !

v jazyce německém, který byl součástí 65. ročníku Europäischer Wettbewerb ve Spolkové republice Německo, 

získali certifikát Quality Label němčináři z letošní třídy C2B.