Adaptační kurz 2018

13. 10. 2018 | Mgr. Renata Rédlová

8cd7r9rpw5_____d739iigwg9-p9010575 (1)

Adaptační kurz je spojen se začátkem školního roku na našem gymnáziu už poměrně dlouho. Účelem této akce je vytvořit nový třídní kolektiv mimo školní lavice, seznámit žáky navzájem mezi sebou i s třídním učitelem, upevnit vzájemné vztahy a zamezit šikaně.

Také letos se v  průběhu dvou dnů vystřídaly nejrůznější aktivity -  které pro nás připravili lektoři Martin a Standa – od těch seznamovacích přes procházku do okolí, sport a hlavně činnosti v týmu.  

 

V letošním školním roce se akce postupně zúčastnili v období od 3. září 2018 do 7. září 2018   žáci primy (O1) se svou třídní učitelkou Mgr. Hedvikou Kindlovou a Mgr. Renatou Rédlovou, žáci třídy C1A čtyřletého gymnázia s třídní učitelkou Mgr. Táňou Holubovou společně s žáky třídy C1B čtyřletého gymnázia s třídní Mgr. Alenou Tichou. Pro všechny se na dva dny stalo domovem rekreační středisko ve Zdeslavi.

Stejně jako v minulých letech se pořádání adaptačního kurzu i letos setkalo s pozitivním ohlasem ze strany žáků, třídních učitelek i lektorů.  

Poděkování za možnost uspořádání patří nejen všem výše jmenovaným, ale hlavně Městskému úřadu Rakovník za jeho finanční příspěvek v rámci protidrogové prevence.

2018 - Adaptační kurz O1

2018 - Adaptační kurz C1AB