Geografie nás baví

26. 11. 2018 | Mgr. Hana Minaříková

2ozmnyx2dg_____u66351bc2q-dny-geografie13

Již třetím rokem studenti čtvrtého ročníku zeměpisného semináře navštívili Dny geografie, které probíhaly ve dnech 19. – 23. 11. 2018 na Přírodovědecké fakultě UK Praha.

Jedná se o popularizačně vzdělávací akci, která má studentům představit, čím vším se geografové v současnosti zabývají a jaký má jejich práce praktický význam.

Fakulta geografie si pro studenty připravila velmi bohatý program složený z přednášek, výstav, filmových projekcí, komentovaných prohlídek a terénních cvičení.

Naši studenti si vybrali přednášku 22. 11. 2018 na téma Svět na prahu globální vodní krize od našeho předního hydrologa a geografa prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc., který svou přednáškou s velmi zajímavými příklady ze světa i z ČR přiblížil studentům problematiku současného chronického nedostatku vody, kterým trpí 2 miliardy lidí žijící v 80 státech. Upozornil také na možný rostoucí tlak na vodní zdroje, které mohou být v budoucnu zdrojem politického napětí mezi sousedními státy, jako je již dnes vidět na Blízkém Východě či v postsovětské střední Asii. Porovnal spotřebu vody a její recyklaci ve vyspělých státech a její doslova plýtvání v regionech rozvojových zemích. Poukázal také na nevhodné hospodaření na zemědělské a lesní půdě hlavně v ČR.  

Všechny studenty v posluchárně nadchl a přednášku ukončil slovy: „Radujme se a buďme šťastní, až bude pršet.“