Mezinárodní projekty ve školním roce 2018/19

13. 1. 2019 | Mgr. Olga Beulakkerová

flfyzyqz41_____eTwinning

V letošním školním roce realizuje naše gymnázium tři mezinárodní  e-twinningové projekty.

Němčináři ze sekundy spolupracují s žáky z partnerských škol z Berlína, Belgie, Polska a Rakouska v projektu  Das lustige Natur-ABC (Veselá přírodní písmenka)

Němčináři z kvinty spolupracují v projektu Escape Room für den Klassenraum, Ein Team, ein Raum, eine Stunde zu entkommen  se žáky z partnerských škol z Francie, Polska, Řecka, Slovinska a Španělska

Němčináři ze sexty spolupracují na projektu Street Art – Protest oder Kunst, který je součástí každoročně pořádané soutěže Europäischer Wettbewerb ve Spolkové republice Německo. Tento projekt je registrován pod názvem  Sichtbar: eine Entdeckungsreise zur Straßenkunst, Verstehbar: Bedeutungen erkennen, Erfahrbar – eigene Ideen in Szene gesetzt

Projekt realizujeme  spolu s partnery ze SRN, Francie a Švédska. Na projektu se podílejí i někteří další žáci v hodinách výtvarné výchovy ve spolupráci s Mgr. Daliborem Blažkem.

Společným komunikačním jazykem všech tří projektů je jazyk německý.


Kromě těchto projektů pokračujeme tak jako v letech předchozích v korespondenci s partnerskou školou z Poitiers ve Francii.

 

Žáci ze sekundy a 4 kvartáni si dopisují se svými stejně starými vrstevníky a zcela spontánně mohou rozvíjet písemný projev v jazyce německém.

Tyto aktivity jsou integrální součástí výuky a jejich cílem je eficientní rozvoj jazykových produktivních i receptivních řečových dovedností žáků ve výuce německého jazyka.