Überwindung der Grenzen zum Sichkennenlernen

23. 1. 2019 | Mgr. Olga Beulakkerová

cqg6j3nkqo_____6akmfyclib-hr1

Překonání hranic k vzájemnému poznání je společný projekt  gymnázia Zikmunda Wintra, lycée Pierre de la Ramée v Saint Quentin, Francie a dívčího katolického gymnázia St. Franziskus Gymnasium und Realschule v Kaiserslauternu, SRN.

Za zrodem myšlenky uskutečnit přátelské setkání němčinářů z našeho gymnázia s partnery ze zahraničí stála dlouhodobá spolupráce a zkušenosti z projektů, které jsme v posledních letech realizovali.

V březnu letošního roku v době od 11. 3 do 15. 3. se uskuteční setkání 20 němčinářů z kvinty a sexty GZW Rakovník,  21 dívek z partnerské školy v Kaiserslauternu  ve Spolkové republice Německo a 16 studentů z francouzského lycea v Saint Quentin. Cílem naší cesty jsou města Kolín nad Rýnem a Bonn ve spolkové zemi Nordrhein-Westfalen.

Z názvu projektu je patrné, že se jedná o překonání hranic, nikoliv však ve smyslu zeměpisném, ale pomyslných hranic historických, ale také jazykových.

Tématem projektu jsou novodobé dějiny Německa, od nacionálsocialismu po pád berlínské zdi a období Výmarské republiky. Zaměříme se také na filmové umění  20. a 30. let, tedy období Výmarské republiky, která letos oslaví 100 let od svého vyhlášení, až po nástup fašismu, ale i na umění výtvarné konkrétně na německý expresionismus, který zaznamenal fenomenální rozmach na počátku 20. století.

Žáci se budou jednak moci seznámit s památkami v Kolíně nad Rýnem a v Bonnu, jednak budou spolupracovat ve smíšených mezinárodních týmech ve workshopech v Museum Ludwig a v  EL-DE Haus – dokumentačním centru epochy nacionálsocialismu. V Haus der Geschichte pak budou společně pracovat v dílně na tématu novodobé historie Německa a v Bundeskunsthalle v Bonnu se seznámí s německými expresionisty.

V programu je též putování ke zřícenině hradu Drachenfels a k Nibelungenhalle, starogermánský mýtus, obrazová galerie a hudební tvorba Richarda Wagnera.

 
Kunsthalle in Bonn

Ubytování a stravování s plnou penzí máme zajištěné v Jugendherberge Bad Honnef. Mládežnická ubytovna se stane též místem vzájemné kooperace a společných volnočasových aktivit.

Nyní nás čekají do odjezdu ještě necelé dva měsíce plné příprav, spoustu rozpracovaného výukového materiálu ale také chuť zakousnout se pořádně do němčiny.

 

Olga Beulakkerová
garant projektu za českou stranu

Projekt je realizován s laskavou podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Das Projekt wird mit freundlicher Unterstützung des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds realisiert.