Projekt Überwindung der Grenzen zum Sichkennenlernen

10. 3. 2019 | Mgr. Olga Beulakkerová

sbs9g7a90o_____u327jtu578-ugs1

Za několik málo dní odjede skupina němčinářů našeho gymnázia do Spolkové republiky Německo.

Cílem naší cesty je setkání v Bonnu a v Kolíně nad Rýnem a mezinárodní týmová spolupráce s partnery našeho projektu z Francie a Německa. Čeká nás od 11. 3. 2019 do 15. 3. 2019 společný týdenní pobyt v Jugendherberge Bad Honnef.

  JH Bad Honne

Mládežnická ubytovna se nachází nedaleko historického jádra městečka Bad Honnef v přírodním parku Siebengebirge, který je ideálním místem pro turistiku a vybízí i k procházkám podél Rýna. Nás čeká šestikilometrový výšlap k vyvýšenině Drachenfels, kde navštívíme Nibelungenhalle a blíže poznáme nejen tetralogii Richarda Wagnera Ring der Nibelungen na obrazech Hermanna Hendricha, ale též starogermánskou mytologii.

 

  

                                           In der Nibelungenhalle                                            Hermann Hendrich, Nifelheim      

Náš pobyt v JH Bad Honnef je zajištěn s plnou penzí. Ubytovna má komfortně vybavené pokoje s vlastní koupelnou, sprchou a toaletou. Nechybí samozřejmě ani připojení k internetu a k dispozici budeme mít pro naši týmovou práci společenské místnosti vybavené moderní technikou.

Bližší informace můžete dohledat na adrese:

https://bad-honnef.jugendherberge.de/jugendherbergen/bad-honnef-435/portraet/

Během našeho týdenního pobytu budeme realizovat následující program:

První den – den příjezdu do JH Bad Honnef. Pojedeme českým autobusem přes Kaiserslautern, kde přistoupí žákyně z dívčího gymnázia St. Fraziskus Gymnasium Kaiserslautern. Naši němečtí partneři nás zvou na polední pohoštění. Poté budeme společně pokračovat do spolkové země Nordrhein Westfalen a v JH Bad Honnef se setkáme s našimi partnery z Lycée Pierre de la Ramée z Francie. Budou následovat seznamovací aktivity, rozdělení žáků do mezinárodních týmů a ubytování v JH.

Druhý den nás čeká pobyt v Bonnu. Zde navštívíme Bundeskunstahalle, kde máme rezervovaný prostor pro výstavu Film der Moderne, Filmkunst der Weimarer Republik a to jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách, neboť žáci budou spolupracovat ve dvou smíšených týmech. V Haus der Geschichte se žáci ve workshopu Unsere Geschichte seit 1945 bis Gegenwart seznámí s novodobou historií Německa

Třetí den navštívíme Köln am Rhein, Museum Ludwig, kde žáci uvidí díla německých expresionistů a blíže se seznámí s epochou německého expresionismu a při spolupráci naváží na získané poznatky z výstavy o filmovém umění Výmarské republiky. Opět budou spolupracovat ve smíšených týmech. Dále souběžně navštívíme El-De Haus, dokumentační centrum nacionálsocialismu a přiblížíme tak děiny Německa po roce 1933 až do konce druhé světové války.

Čtvrtý den podnikneme pěší túru k Nibelungenhalle, kde naši gymnazisté excelentně připraví průvodcování obrazovou galerií a na dvanácti obrazech německého malíře Hermanna Hendricha přiblíží starogermánskou mytologii.
V odpoledních hodinách budou žáci společně pracovat na výtvarném díle a vytvoří expresionistický obraz, triptych, z něhož si každá partnerská škola odveze jednu část sebou do své vlasti. Večer nás čeká příjemný oddych při společné diskotéce v Jugendherberge.

Pátý den opustíme po snídani Bad Honnef a společně odjedeme do Köln am Rhein, kde nás čeká poslední část historie, a to návštěva Praetoria, vykopávek z doby římské. V odpoledních hodinách pak zbyde ještě čas pro osobní volno, eventuelně nákupy, rozloučení s našimi přáteli z Francie a společná cesta s německými partnery zpět do Kaiserslauternu a dále pak domů do České republiky.

Náš projet je zaměřen na historii a umění. Sleduje primárně didakticko pedagogický cíl – rozvoj jazykových kompetencí žáků, jak produktivních, tak receptivních  řečových dovedností. Bude to setkání bilingvní německo francouzské, neboť žákyně z gymnázia v Kaiserslauternu se učí druhý cizí jazyk francouzštinu a využijí přítomnosti partnerů z Francie pro rozvoj svých jazykových kompetencí ve francouzštině. Výstupy z projektu ve formě deníkových záznamů budou proto dvojjazyčné německo-francouzské. Pro český tým je setkání příležitostí k intenzivnímu rozvoji znalostí německého jazyka a reálií. Vedle tohoto primárního pedagogického cíle budou žáci dále rozvíjet i mediální kompetence.

Pedagogický doprovod z GZWR: p. Olga Beulakkerová a p. Vojtěch Delong.

Projekt je realizován s laskavou podporou Česko německého fondu budoucnosti.