Tři postupy do krajského kola Zeměpisné olympiády

22. 2. 2019 | Mgr. Hana Minaříková

4bt0qvfwn6_____12a2jjl67w-zemepis2

Ve středu 20. 2. 2019 proběhlo v DDM okresní kolo Zeměpisné olympiády. Do krajského kola postoupili:
1. místa David Vondráček v kat. D a z 2. místa Adam Bretšnajder v kat. B a Jonáš Fischer v kat. C.

Své vědomosti si ověřili v zeměpisném testu, který připravila Přírodovědecká fakulta UK Praha a skládal se ze tří částí. Nejprve proběhla práce bez atlasu (test všeobecných zeměpisných znalostí), následovala práce s atlasem a nakonec praktická část, jejíž součástí byly mapy, grafy a výpočty.

Dalšího velmi pěkného umístění dosáhli:
Tadeáš Peroutka - 3. místo v kat. A, Matěj Kalous - 4. místo v kat. D. a Jakub Učík - 6. místo v kat. A.

Všem studentům gratulujeme a postupujícím do krajského kola v Kladně přejeme mnoho úspěchů!