Nový ceník školního stravování

8. 8. 2019 |

48rondfprr_____salmon-1485014_1280

S účinností od 1. 9. 2019 dochází k mírnému navýšení cen obědů ve školní jídelně. K úpravě bylo vedení školní jídelny nuceno přistoupit z důvodu zvyšujících se nákladů na přípravu jídel.

         KATEGORIE         STARÁ CENA OBĚDA  NOVÁ CENA OBĚDA
 7 - 10 let 22 Kč 24 Kč
11 - 14 let 25 Kč 27 Kč
15 a více let 28 Kč 30 Kč
veřejnost 59 Kč 61 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého školního roku, a to podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

 Jiří Kremer, ředitel Školní jídelny Rakovník, p. o., Martinovského 270, Rakovník, děkuje za pochopení.