Otevřená hodina německého jazyka

24. 4. 2019 | Mgr. Olga Beulakkerová

iu2m4wlqjg_____mejo8zum76-1

 

Dne 24. dubna 2019 se uskutečnila otevřená hodina německého jazyka, na které se podílela jedenáctičlenná skupina němčinářů z třídy C3A.

 Tématem hodiny byl svět práce (Arbeitswelt).

Žáci pracovali ve tříčlenných a čtyřčlenných skupinách na výukových stanicích tzv. Lernstationen. K dispozici měli 5 stanic, na kterých se po deseti minutách střídali. Zhruba v polovině vyměřeného času plnili ještě poslechový text.

 

 Úkoly na pracovních listech byly opatřeny řešením, takže žáci mohli autonomně provádět okamžité korektury.

 

 

Svá řešení zapisovali na tzv. Ergebnisblatt, výslednou listinu, která sloužila jako podklad pro hodnocení jejich práce.

Do výuky na stanicích se zapojili i dva němčináři (Hornof a Hornofová) ze třídy C2A v přítomnosti své vyučující PhDr. Košuličové.

 

Potěšila nás i přítomnost veřejnosti. Děkujeme paní Kšírové za aktivní zájem a účast na hodině.

 

Žáci směli při práci používat slovníky, ale i tablety nebo mobilní přístroje, neboť jeden z dílčích úkolů se neobešel bez vyhledávání informací na internetu. Žáci měli např. zjistit v úloze z reálií dny pracovního volna ve SRN.

Výuka na Lernstationen vyžadovala aktivaci předchozích znalostí tzv. Vorwissen a pak se již vše odvíjelo v duchu týmové spolupráce ve skupinách.

Na závěr se pak uskutečnila týmová evaluace získaných dovedností a znalostí.

Pohled do třídy na výukové stanice

Otevřenou hodinu německého jazyka lektorovala O. Beulakkerová.

Otevřená hodina německého jazyka byla podpořena z programu EU OPVVV v rámci projektu Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje.

 

Příloha:

Lernstationen

zum autonomen Lernen

 die Schüler arbeiten in kleinen Gruppen an den Lernstationen. Das Ziel ist nicht die Aufgaben schnell wie möglich zu lösen, sondern die Vorkenntnisse zu erweitern und das Neue im Gedächtnis zu speichern. Die Schüler arbeiten zu zweit, zu dritt oder zu viert, sie können sich einander helfen und ihre Lösungen selbst/autonom nach dem Lösungsblatt korrigieren, zur Verfügung sind auch die Wörterbücher.

Auf dem Extrablatt sammeln sie ihre gelernten Ergebnisse.

 es gibt 5 Lernstationen  (vier davon sind besetzt, eine ist frei)

Die Schüler arbeiten in ihrem eigenen Tempo und wechseln die Stationen je nach 10 Minuten.

In einer Stunde / 60 Minuten sollen sie die Aufgaben gelöst zu haben.

 

Thema:  ARBEITSWELT

 

Lernstation Nr. 1   Auf dem Arbeitsplatz

                               Grammatik  / Modalverb sollen

die Lernstation fordert die Vorkenntnisse

Aufgabe 1 Bildbeschreibung / Situationbeschreibung /Sprechen
  Ratschläge geben  G. Modalverb sollen / duzen, siezen
  autonom weitere Ideen sammeln                               (G – Grammatik)
Aufgabe 2 Reden, Ratschläge geben, Selbstkorrektur, G starke Verben
Aufgabe 3    Vermutungen gemeinsam sammeln, Mindmap erstellen
  G  Imperativ höfflich ausdrücken

         

Lernstation Nr. 2    Berufe  /  Wortschatz

                                 Grammatik   / Nebensatz  (wenn……., dann…….)

die Lernstation fordert die Vorkenntnisse

Aufgabe 1   Wortgitter mit 18 Berufen   spielerisch Berufe (kennen) lernen
Aufgabe 2    Lesetext,  Ratschläge geben  G. Modalverb sollen / duzen
Aufgabe 3 Kreuzworträtsel  Wortschatz „Berufe“ festigen
Aufgabe 4 Sprechen, G.  wenn ….. dann                                    (G – Grammatik)

                                             

Lernstation Nr. 3    im Beruf  / Wortschaz

die Lernstation fordert die Vorkenntnisse

Aufgabe 1    Wörter zuordnen   / Wortschatz üben   schon …noch nicht
  Telefongespräch simulieren Sprechen
Aufgabe 2    produktive Fähigkeit4 kurze E-Mails  schreiben

 

Lernstation Nr. 4    Jugend und Jobben  / mediale Kompetenz

die Lernstation fordert die Vorkenntnisse

Aufgabe 1    Lesetext verstehen / Jugendliche und Jobben
  wichtige Informationen zusammenfassen
Aufgabe 2    eigene Vermutungen einschätzen und Antwort selbst korrigieren,
  Informationen im Internet aufsuchen    /  Tablets, Handys benutzen

 

Hörtext

Lernstation Nr. 5 

Die Schüler erstellen 10 Streifen mit wenn-Sätzen, diese schneiden sie in zwei Teile und andere Gruppe muss die Sätze zusammensetzen.