Nové knihy: Shakespeare, Molière a spol.

1. 6. 2019 | Ivana Janecká

tn1pdulveo_____hands-3457909_960_720

Školní knihovna pořídila nové knihy:

William Shakespeare: 12 převyprávěných her v historických souvislostech. Renáta Fučíková, ilustrátorka a autora knih pro děti převypravuje příběhy Shakespearových her (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře). Publikace obsahuje více jak 400 originálních ilustrací autorky.

Molière & Pierre Corneille, Jean Racine: 7 převyprávěných her v historických souvislostech. Autorkou textu a ilustrací je i v tomto případě Renáta Fučíková. V hlavní části představuje Renáta Fučíková v převyprávění pro mladé čtenáře pět nejznámějších Molièrových komedií (Škola pro ženy, Tartuffe, Misantrop, Lakomec, Zdravý nemocný) a přidává navíc dvě dramata od slavných Molièrových současníků, jimiž byli Jean Racine (Faidra) a Pierre Corneille (Cid).

Děkujeme tímto SRPDŠ při GZW Rakovník za finanční prostředky na nákup těchto knih.

Ivana Janecká, školní knihovna při GZW Rakovník