Běh pro Afriku

27. 12. 2019 | Mgr. Klára Kunftová

2aaqp8uctx_____jgonfkb1j4-img-1111-kopirovat

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 byl pro studenty připraven projekt "Běh pro Afriku". Zúčatnilo se celkem 53 studentů od primy po čtvrťáky. Studenti si našli sponzory (své rodiče) a domluvili si s nimi částku za odběhnuté kolečko. Běhalo se v parku. Mladší studenti běhali kolečko menší, starší studenti běhali kolečko větší. Po odběhnutí se děti vracely do třídy 109, kde jim třída O7 připravila pohoštění.

Během odpočinku a doplňování energie byla sečtena kolečka a celková částka: Studenti vyběhali 485 koleček a 25 022 Kč. Děkujiiiiiiiiiiii.

Velké díky patří všem studentům, kteří se zapojili, a také sponzorům, kteří své běžce podpořili.