Ohlédnutí za adaptačním kurzem 2019

22. 10. 2019 | Mgr. Renata Rédlová

aeo1fyplts_____o9cyirzmqb-adaptacni-135

Dříve než se naši noví žáci vydali do víru školních radostí i starostí, strávili stejně jako v uplynulých letech dva dny mimo školu a dvě noci bez podpory rodiny. V rekreačním středisku Zdeslav se začátkem září pod vedením lektorů a za přítomnosti (nejen) třídních učitelek intenzivně seznamovali s novým kolektivem.

V pestrém programu organizovaném lektory Martinem a Standou nechyběly seznamovací ani sportovní hry, týmové soutěže, divadelní představení či výlet do okolních lesů. Za skvělou práci patří lektorům veliký dík.

Naše poděkování směřuje také Městskému úřadu Rakovník za finanční podporu této akce v rámci prevence sociálně patologických jevů.

2019 - Adaptační kurz C1AB

2019 - Adaptační kurz O1