Přes bariéry s policií 2019

4. 11. 2019 | Mgr. Ervín Dux

hg1ms1z3up_____lyhq8m6rue-5c2

V pondělí 21. 10. 2019 měli studenti čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se akce PŘES BARIÉRY S POLICIÍ, kterou pořádá Krajské ředitelství policie Středočeského kraje společně s Nadací Charty 77 - Konto Bariéry, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a spolkem Bezpečná společnost z.s. Záštitu nad touto akcí převzala hejtmanka Středočeského kraje.

Jedná se o sportovně charitativní akci, která je určena pro přihlášené školy ve Středočeském kraji. Umožňuje studentům maturitních ročníků vyzkoušet si fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie České republiky. Každý úspěšný student našeho gymnázia přispěl prostřednictvím sponzorů finanční částkou konkrétní osobě s handicapem ze středočeského regionu a zároveň obdržel potvrzení o úspěšném absolvování fyzických testů, spolu s informacemi o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.

Všem zúčastněným patří velký dík!!