Přemýšlíte o tom, kam jít studovat po škole?

7. 12. 2019 | Ing. Kamil Březina

1akkz8w1vs_____7f4e96e40304cd04d742a1f52efd0a40

Vážené studentky, vážení studenti, přemýšlíte o tom, kde studovat po střední škole?

  • Uvažujete o studiu na prestižní Univerzitě Karlově?
  • Zajímá vás obor s chemicko-biomedicinským zaměřením?
  • Nechcete se stát lékaři (pro velkou časovou náročnost profese, nemůžete vidět krev aj.)
  • Oceníte téměř 100% zaměstnanost po studiu?
  • Hledáte moderní, kvalitní vysokou školu s možností vycestovat za studiem do zahraničí?
  • Oceníte dostupné ubytování v blízkosti fakulty??
  • Zajímá vás farmacie a zdravotnická bioanalytika?
  • Uvažujete o povolání, kde můžete pomáhat druhým, které bude i v budoucím změněném světě stále potřeba a kde budete dobře finančně ohodnoceni?
  • Kde po absolvování můžete nalézt vhodná místa nejen v lékárnách, ale i např. v klinické farmacii, ve výzkumu, ve vývoji nových léčiv, zdravotnických laboratořích.

Pokud Vaše odpověď zní ANO, je tu pro Vás atraktivní nabídka studia na prestižní Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Více informací naleznete na:

 

Správně se rozhodněte. Přijďte. Těšíme se na Vás!

Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Koordinátor kontaktů se středními školami