Stali jsme se fakultní školou Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

29. 12. 2019 | Ing. Kamil Březina

9xw3fktum7_____hero_kampus2

Pondělí 16. prosince 2019 bylo pro nás důležitým dnem. Naše škola dostala krásný vánoční dárek – získala titul Fakultní škola Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Naše gymnázium před pár měsíci projevilo zájem s touto prestižní fakultou úzce spolupracovat a splnilo požadavky nezbytné k propůjčení titulu „fakultní škola“. Na jaře proběhne na akademické půdě fakulty podepsání smlouvy a převzetí titulu zástupci naší školy.

Jde již o pátou spolupráci našeho gymnázia s významnými vysokoškolskými a vědeckými institucemi. Všechna tato spojenectví velmi posilují pozici naší školy v regionu a dále ji posouvají do nejvyšších pater českého středního školství.