Obhajoby ročníkových prací – kdy a jak

16. 2. 2020 | Mgr. Hana Prošková

vauw0pwjrs_____P1290345

Obhajoby ročníkových prací proběhnou 19. února od 12 hodin.

Součástí 15minutové obhajoby je prezentace práce (cca 10 minut) a diskuse (odpovědi na dotazy komise a publika, 5 minut). Cílem prezentace a ústní obhajoby RP je seznámení komise s obsahem práce, průběhem tvorby a s výsledky, ke kterým jste dospěli.

Při přípravě dbejte na přiměřený počet slidů, přehlednost a strukturu (minimum textu, raději v heslech, věcná a pravopisná správnost je samozřejmostí), vhodně zvolené písmo (čitelnost, zvýraznění důležitých pasáží) a na odpovídající počet obrázků, grafů apod. Animační efekty se u odborných prací využívají minimálně a rovněž citlivě nakládejte s hudebními a filmovými ukázkami (uvádějte v přiměřené délce).

A co všechno bude komise hodnotit?

1) Kvalitu prezentace a úroveň vyjadřování (věcnost, logika, srozumitelnost, formální stránka prezentace, spisovnost vyjadřování)

2) dojem z obhajoby (připravenost, odbornost, způsob vystupování, schopnost zaujmout)

3) odpovědi na dotazy (schopnost rychle a věcně reagovat na dotazy, vysvětlit souvislosti…).

Hodně štěstí!

 


Rozpis obhajob ročníkových prací ZDE