ADRA děkuje našim studentům

26. 4. 2020 | PhDr. Zdeňka Voráčková

isubckqr3t_____0ew159e0ax-93476391-215370129760017-4531833758826889216-n

Dosah pomoci našich studentů v boji s COVID-19 již přesáhl nejen hranice okresu, ale dokonce hranice kraje. V současné době chlapci kompletují zásilku padesáti obličejových štítů pro několik moravských středisek humanitární a rozvojové organizace ADRA. 

Je mojí velkou radostí zveřejnit poděkování pana Radomíra Špinky, ředitele této orgaznizace, našim studentům. Toto poděkování patří ale také mým kolegům, Martině Voříškové a Vojtěchu Delongovi, kteří stojí v pozadí, nejsou na fotografiích, ale jejich pomoc je neocenitelná. O zapojení našich studentů víme a velmi ho podporujeme.


Zde si můžete přečíst poděkování:


Rád bych Vás jménem humanitární a rozvojové organizace ADRA, o.p.s. informoval o mimořádném zapojení Vašich tří studentů do praktické pomoci v souvislosti s COVID-19.

Studenti Vašeho Gymnázia Zikmunda Wintra, Radek Jirásek, Jiří Zelenka, Matyáš Maňur, využili volné mimostudijní doby nikoliv jen k vlastnímu prospěchu či relaxaci, ale k pomoci potřebným lidem, když  spustili výrobu ochranných štítů. Spojili se s naší ADRA dobrovolnicí v regionu Kladno, paní Ivetou Zelenkovou, pro organizační zajištění distribuce těchto ochranných pomůcek pro personál ve zdravotnickém zařízení (viz foto) a také pro prodavače v charitativních obchůdcích ADRA v rámci ČR, kteří obsluhují osoby z nízkopříjmových, sociálně znevýhodněných a ohrožených skupin a potřebují být chráněni vyšším stupněm ochrany. V současnosti studenti vyrobili již téměř dvě stovky štítů a výroba stále pokračuje.

Chtěl bych vyzdvihnout ochotu mladých lidí zapojit se aktivně, dle svých možností a schopností do služby potřebným lidem. Jako organizace ADRA v rámci České republiky spolupracujeme převážně dlouhodobě s 2700 dobrovolníky v rámci našich 15 Dobrovolnických center, kteří (mimo dobu pandemie) navštěvují seniory v pečovatelských domech, dětské domovy, nemocnice a LDN, mentálně postižené spoluobčany. Je mezi nimi i řada středoškoláků.

Iniciativu mladých lidí vítáme vždy jako nejen potřebnou, ale také jako signál okolní společnosti, že pomáhat druhým lidem je normální a že je to i radost.


S přáním pěkného dne,

Radomír Špinka
Country director

ADRA, o.p.s.
Markova 600/6, 158 00 Praha, Czech Republic radek.spinka@adra.cz |+420 737 077 482 |www.adra.cz