Lyžařské kurzy 2020/21

17. 9. 2020 | Mgr. Zuzana Skysláková

aoa6y130jh_____03rsm2gnjq-img-20190212-wa0002

Lyžařské kurzy 2020/21 se uskuteční ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, penzion Horalka (https://pensionhoralka.cz/) v termínech 17. 1. - 22. 1. 2021 a 28. 2. - 5. 3. 2021.

Konkrétní termín pro jednotlivé třídy lyžařského kurzu bude stanoven až po zjištění počtu přihlášených v daných třídách (z důvodu nepředvídatelného zájmu a naplnění jednotlivých kurzů v souvislosti s covid 19).

Předběžná cena kurzu je 4000 (tj. doprava, ubytování, stravování, doprava rolbou).

Cena nezahrnuje skipas. (5 dní cca 2500 Kč dle loňského ceníku).

Přihláška se stává závaznou po zaplacení zálohy ve výši 2500 Kč do 10.10.2020celou částku je pak nutno doplatit do 30. 11. 2020 bankovním převodem.

číslo účtu gymnázia: 540286329/0800
variabilní symbol: bude napsán na přihlášce
poznámka pro příjemce: jméno a příjmení studenta + třída !!!

Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat do 30. 9. 2020 v kabinetě TV č. 01.

Vzhledem k vysokému počtu studentů v daných třídách a omezené kapacitě míst v autobuse a ubytovacím zařízení rozhoduje pořadí odevzdání přihlášky.


Při odhlášení před akcí Vám v případě neobsazení místa náhradníkem bude vrácena částka dle stornovacích podmínek stanovených majitelem ubytovacího zařízení.

Storno podmínky:

30 dnů před odjezdem: 10% z částky
21 dnů před odjezdem: 30% z částky
14 dnů před odjezdem: 50% z částky
7 dnů před odjezdem: 75% z částky
6 a méně dnů: 100% z částky

Mimořádné storno podmínky pro případ neočekávaných okolností spojených s covid 19:

V případě, že dojde k uzavření objektu z nepředvídatelných důvodů. V takovém případě odstoupení od smlouvy je ubytovatel povinen vrátit zálohu v plné výši.

Ubytovatel i objednatel jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) konání pobytu nebude možné z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, popřípadě hygienickou stanicí,

b) třída či třídy, jež se měly pobytu účastnit, jsou v karanténě.

V případě nařízené karantény, nebo z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, popřípadě hygienickou stanicí, v termínu delším než 14 dní před nástupem je ubytovatel povinen vystavit na uhrazenou částku voucher s platností 12 měsíců. Ve lhůtě kratší než 14 dní před nástupem jsou storno poplatky 50% z již zaplacené zálohy a na dalších 50% uhrazené zálohy je ubytovatel povinen vystavit voucher s platností 12 měsíců.

Náhradní termín v dalším roce nebude studentům umožněn, uložené peníze ve voucheru budou studentům vyplaceny v době vybírání zálohy na lyžařský kurz konající se v následujícím roce.

V případě, že nebude možné z epidemiologických důvodů konat další pobyt ani v termínu uvedeném na voucheru, voucher pozbývá platnosti bez nároku objednatele na vrácení poskytnutého plnění.


Děkujeme za pochopení, Z. Skysláková a E. Dux, vyučující TV.

S případnými dotazy se obracejte na tel.: 313251333, kabinet TV