Adaptační den 2020

6. 10. 2020 | Mgr. Renata Rédlová

kq7gt0o247_____820hxlgwa3-aaap1260844

V tuto dobu každý rok píšu na školní webové stránky takové malé ohlédnutí za adaptačním kurzem prvních ročníků a primy. Letos, vzhledem k době koronavirové, je vše jinak. Protože se ani v červnu nevědělo, jaký bude další vývoj, rozhodli jsme se letos adaptační kurz v tradiční podobě (v rekreačním středisku na dva dny) nezorganizovat.

Přesto nám přišlo líto nevyužít potenciálu našich nastupujících prváků a primy a neudělat aspoň tzv. adaptační den, což znamená, že jsme seznamování třídy vždy věnovali jeden den z výuky.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že to bylo ku prospěchu věci a pomohlo jim to přinejmenším k zapamatování křestních jmen svých spolužáků.

A kdo že se účastnil?

V pondělí 7. 9.  zahajovala třída C1A se svým třídním panem učitelem Ing. Kamilem Březinou, v úterý pokračovala třída O1 (prima) s třídní paní učitelkou Mgr. Julií Androvou a trojici adaptačních dní zakončila třída C1B s třídní paní učitelkou Mgr. Janou Sukovou.

Program připravily výchovná poradkyně Mgr. Karla Ichová a školní metodička prevence Mgr. Renata Rédlová.

A co vzkazují prváci svým vyučujícím?

„Buďte trpěliví, shovívaví, spravedliví, vstřícní, mějte dobrou náladu. Zatím jsme nesmělí, nevíme, zda vše co děláme, je podle vašich představ. Nechceme se nudit, rádi budeme komunikovat na různá témata. Když už má dojít k písemce, rádi bychom to věděli dopředu. A nechtěli bychom přepadovky nebo psát každý týden. Mluvte nahlas, ne monotónně a rychle. Buďte na nás hodní, my pak budeme hodnými žáky. Chceme se dostat do druháku.“

 
 

2020 - Adaptační den O1

2020 - Adaptační den C1A