Mezinárodní spolupráce v čase corony

10. 10. 2020 | Mgr. Olga Beulakkerová

ojfhep2wa3_____j2m4jihfta-obrazek1

I přes různá omezení, která nás v současné době sužují a brání nám v běžném a normálním chodu školy, pokračujeme na nižším stupni gymnázia v mezinárodním projektu  „La vie de tous les jours en République Tchèque et en France“, projektu vzájemné korespondence s partnerskou školou Collège du Jardin des Plantes v Poitiers, Francie. Žáci ze sekundy a tercie si píší dopisy v klasické formě. Mohou tak vzájemně živě rozvíjet své řečové dovednosti neboli jazykové kompetence v němčině. Projekt není tak úplně nový. Běží již čtvrtým rokem. Spolupráce tak probíhá navzdory pandemii a my se těšíme z každého kontaktu, který v této době omezených možností cestování a studijních pobytů v zahraničí můžeme realizovat.