Přes bariéry s policií 2020

14. 10. 2020 | Mgr. Ervín Dux

u7287tc6za_____p01url8o1c-img-1512

V úterý 29. 9. 2020 měli studenti čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se akce PŘES BARIÉRY S POLICIÍ, kterou pořádá Krajské ředitelství policie Středočeského kraje společně s Nadací Charty 77 - Konto Bariéry, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR, Středočeským krajem a spolkem Bezpečná společnost z.s.

Jedná se o sportovně charitativní akci, která je určena pro přihlášené školy ve Středočeském kraji. Umožňuje studentům maturitních ročníků vyzkoušet si fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie České republiky.

Každý úspěšný student našeho gymnázia přispěl prostřednictvím sponzorů finanční částkou konkrétní osobě s handicapem ze středočeského regionu a zároveň obdržel potvrzení o úspěšném absolvování fyzických testů, spolu s informacemi o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky. Všichni naši zúčastnění studenti testy úspěšně splnili!!

Gratulujeme a děkujeme!!