Vyhlášení soutěže Novoročenka školy 2021

21. 10. 2020 | Mgr. Dalibor Blažek

2lk09ndjer_____sparkler-677774_1920

Ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník vyhlašuje pro 


Ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník, p. o.

vyhlašuje

pro žáky a studenty školy
výtvarnou soutěž
 
 Novoročenka školy 2021
       
Propozice:
Návrhy novoročenek mohou být zpracovány jakoukoli výtvarnou technikou (včetně gif animací)
a odevzdány buď fyzicky nebo elektronicky.
 
Své návrhy označené celým jménem a třídou doručte Mgr. Daliboru Blažkovi do čtvrtku 26. listopadu 2020. Pokud to epidemická situace umožní, můžete je donést fyzicky, pokud neumožní, pošlete digitální verzi (fotografii) návrhu na email blazek@gzw.cz. Na tuto adresu směřujte i případné další dotazy.
 Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Vítězný návrh bude použit jako oficiální novoročenka školy.
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na konečnou úpravu novoročenky.Připomeňme si poslední vítěze: