Pozvánka pro studenty na obhajoby ročníkových prací

10. 2. 2021 | Mgr. Hana Prošková

3415ay5zzz_____P1290112

Ve středu 17. 2. proběhnou online obhajoby ročníkových prací. Obhajoby jsou dostupné i pro ostatní studenty gymnázia, kteří se mohou schůzek zúčastnit v roli hostů. Nejpozději do zítřka 11. 2. je třeba se nahlásit Mgr. Delongovi přes MS Teams chat. Zároveň je nutné uvést název komise, o kterou máte zájem (viz nadpisy v harmonogramu obhajob RP, např. „Biologie II“).