Organizace maturitní zkoušky na GZWR ve školním roce 2020/21

16. 4. 2021 | PhDr. Jiřina Košuličová

1ap4pp91m1_____22d9bu5cw3-p1400844

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem, ve kterém se pokračuje i v 2. pololetí školního roku 2020/2021 a provedlo následující změny při konání maturitní zkoušky v jarním termínu 2021.

 1. Termíny didaktických testů se posouvají vzhledem k epidemiologické situaci:
  24. května:     matematika, anglický jazyk
  25. května:     český jazyk a literatura
  26. května:     matematika rozšiřující, německý, francouzsky, ruský a španělský jazyk

 2. V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů, u ČJL a cizích jazyků o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
  DT z ČJL bude prodloužen na 85 minut,
  DT z cizího jazyka bude prodloužen na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazykové kompetence),
  DT z matematiky se prodlouží na 135 minut.

  Prodloužení se nebude týkat DT z matematiky rozšiřující, a to s ohledem na to, že se jedná o specifickou nepovinnou zkoušku.

  Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

  Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol 7. června 2021.

 3. Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.

 4. Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části.
  Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.
  Pokud se žák zkoušky nezúčastní nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen.

 5. Do 30. 4. 2021 podává žák žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky.
  Formulář žádosti ZDE.

 6. Do 30. 4. 2021 odevzdává žák vlastní seznam literárních děl, rozhodne-li se vykonat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury.

 7. Ústní maturitní zkoušky proběhnou na naší škole od 1. 6. 2021 do 4. 6. 2021. Tento termín byl zvolen s ohledem na přijímací zkoušky na vysoké školy.

 8. Vyzvedávání maturitních vysvědčení bude možné od 9. 6. 2021 po zpřístupnění výsledků didaktických testů a vystavení vysvědčení Cermatem.

 

 Harmonogram maturitní zkoušky 2020/2021 

 

Zveřejnění témat školních úloh SČMZ

do 30. 10. 2020

Písemné přihlášky k MZ

do 1. 12. 2020

Jmenování členů maturitních komisí

do 31. 03. 2021

Písemná práce z českého jazyka a literatury

zrušena

Písemná práce z anglického jazyka

zrušena

Písemná práce z 2. cizího jazyka (NEJ, RUJ, SPJ)

zrušena

Uzavření klasifikace a docházky v maturitních ročnících

14. 05. 2021

Pedagogická rada pro maturitní ročníky

17. 05. 2021

Seznámení s harmonogramem ústních maturitních zkoušek

18. 05. 2021

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021

19. 05. 2021

Přípravný týden maturitních ročníků (svaťák)

20.,21.,27.,28.,31.05 2021

Didaktické testy, nepovinná zkouška Matematika rozšiřující

24. 05. - 26. 05. 2021

Zpřístupnění výsledků DT ředitelům škol

07. 06. 2021

Ústní maturitní zkoušky

01. 06. – 04. 06. 2021

Vydání vysvědčení maturantům

od 09. 06. 2021

Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ v podzimním termínu

společná část do 23. 7. 2021
profilová část do 30. 7.2021