Informace k přijímacímu řízení

30. 4. 2021 | PhDr. Zdeňka Voráčková

0543i1dlec_____P1260844

Obecné informace:

 • Každému zájemci o studium bylo přiděleno evidenční číslo, které najdete na pozvánce k přijímací zkoušce (je to trojciferné číslo – pro čtyřletý obor začíná vždy 4 a pro osmiletý obor 8).
 • Přijímací zkoušky se konají 3. a 4.května 2021 (čtyřleté studium) a 5. a 6. května 2021 (osmileté studium).
  Viz příloha: Harmonogram konání přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021
 • K přijímací zkoušce se dostavte do školy v 8.00 hod. Nezapomeňte s sebou vzít negativní test na COVID-19 potvrzený základní školou – ne starší 7 dnů !!!
  Viz příloha: Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021.
 • Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na nástěnce školy a webových stránkách školy v období od 19. května 2021 do 21. května 2021.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 se nezasílá.
 • Přijatý uchazeč do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdá ve škole zápisový lístek, tj. nejpozději od 1.6.2021 do 3.6.2021, čímž závazně potvrdí zájem o studium na gymnáziu.
 • Zároveň vyplní a odevzdá volbu druhého cizího jazyka a estetické výchovy.
 • Nepřijatí uchazeči:
 • Nahlédnout do spisu přijímacího řízení lze po zveřejnění výsledků přijímacího řízení tj. od 19. května v době od 14.00 hod. – 16.00 hod.
 • Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy 20. května 2021 do 12.00 hod. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou.
 • Nepřijatí uchazeči mohou podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání, a to nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny podmínky přijímacího řízení a nepřijetí z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
 • Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, odevzdá škole zápisový lístek a volbu studia 2. cizího jazyka, čímž potvrdí zájem o studium na gymnáziu.

  V Rakovníku 14. dubna 2021                                               

PhDr. Zdeňka Voráčková
Ředitelka školy