Den Země - projektový den GZWR

15. 4. 2021 | Mgr. Romana Parkmanová

2rq61cdcze_____5e9db32d55232

DEN ZEMĚ 22. 4. 2021
Projektový den Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku


Čtvrtek 22. 4. 2021 je v kalendáři zapsán jako Den Země. Jedná se o mezinárodní den, který je zaměřen na podporu ochrany životního prostředí a snaží se upozornit populaci na negativní dopady lidské činnosti. Poprvé byl slaven v roce 1970 v USA. V dalších letech se připojila celá řada zemí. V České republice se však tento den začal slavit až v roce 1990. V současnosti se do oslav tohoto dne zapojuje 193 zemí světa.

Naše škola se rozhodla oslavit Den Země formou projektového dne. Jednotlivé třídy dostaly konkrétní téma, které zpracují nejrůznějšími způsoby. Jedinou podmínkou je, aby se jednalo o skupinovou práci s podporou třídních učitelů. Pro zpestření dne si mohou studenti zkusit únikovou hru, riskuj nebo interaktivní honbu za pokladem s využitím aplikace „Actionbound“. Zkušenosti, které doposud máme s kreativností a fantazií studentů, v nás vzbuzují zvědavost, jakých výsledků se dočkáme. O to, jak vše dopadlo, neochudíme ani širokou veřejnost. Všechny projekty budou totiž zveřejněny na webových stránkách školy.
  

DEN ZEMĚ - PROJEKTOVÝ DEN 22. 4. 2021  

TŘÍDA  

 TÉMA  

O1  

 AFRIKA - NEDOSTATEK VODY  

O2  

 AMERIKA - TROPICKÝ DEŠTNÝ LES  

O3  

 ASIE - ZNEČIŠTĚNÍ MOŘÍ  

O4  

 AUSTRALIE - DEZERTIFIKACE  

C1A  

 HOSPODAŘENÍ A ŠETŘENÍ S VODOU  

C1B  

 SKLENÍKOVÝ EFEKT, GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ  

O5  

 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ  

C2A  

 ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA  

C2B  

 ZELENÁ DOMÁCNOST  

O6  

 EUTROFIZACE (PŮDY, VODY)  

C3A  

 RŮST LIDSKÉ POPULACE A DOSTUPNOST POTRAVIN  

C3B  

 EKOLOGICKÉ KATASTROFY  

O7  

 CO PANDEMIE VZALA A DALA (COVID-19 A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)  

Zdroj obrázku:  jenzeny.cz [online]. [cit. 14.4.2021]. Dostupný na WWW: https://www.jenzeny.cz/art-kultura/den-zeme-slavime-22-dubna-letos-uz-po-padesate