Projektový den – DEN ZEMĚ

24. 4. 2021 | Mgr. Romana Parkmanová

cbr8i3jjh0_____MicrosoftTeams-image- (11)

Čtvrtek 22. 4. 2021 je v kalendáři zapsán jako Den Země. Naše gymnázium se každoročně snaží tento den oslavit zapojením do akce „Ukliďme Česko“. Protože jsme letos dopředu netušili, jaké budeme mít možnosti, pojali jsme oslavy mezinárodního dne trochu jinak.

Jednotlivé třídy tak čtvrtek 22. 4. nestrávily klasickou výukou, ale zpracovávaly dopředu zadaná témata zaměřená na životní prostředí. A protože si studenti mohli vybrat jakoukoliv formu zpracování, byli jsme všichni zvědaví na výsledky. To, že na našem gymnáziu studuje mnoho nadaných osobností, jsme věděli. To, že jejich fantazie je bezbřehá, jsme tušili. Ale to, že v době pandemie, kdy pod tlakem všech možných zákazů a opatření ztrácíme pomalu všichni motivaci k jakékoliv práci, najdou v sobě studenti nadšení a obrovské množství kreativity, čekal málokdo z nás.

Výsledky jejich práce vám teď přinášíme a věříme, že budete nadšeni stejně, jako jsme my. DEN ZEMĚ - PROJEKTOVÝ DEN 22. 4. 2021
výstupy jednotlivých tříd se vám otevřou po kliknutí na název tématu  

TŘÍDA  

 TÉMA  

O1  

 AFRIKA - NEDOSTATEK VODY  

O2  

 AMERIKA - TROPICKÝ DEŠTNÝ LES  

O3  

 ASIE - ZNEČIŠTĚNÍ MOŘÍ  

O4  

 AUSTRALIE - DEZERTIFIKACE  

C1A  

 HOSPODAŘENÍ A ŠETŘENÍ S VODOU  

C1B  

 ÚKLID MĚSTA

O5  

 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ  

C2A  

 ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA  

C2B  

 ZELENÁ DOMÁCNOST  

O6  

 EUTROFIZACE (PŮDY, VODY)  

C3A  

 RŮST LIDSKÉ POPULACE A DOSTUPNOST POTRAVIN  

C3B  

 EKOLOGICKÉ KATASTROFY  

O7  

 CO PANDEMIE VZALA A DALA (COVID-19 A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)