Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021

8. 6. 2021 | PhDr. Zdeňka Voráčková

3qn4msrwmu_____test-5961227_1920

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, v němž se mimo jiné uvádí, že žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Více informací zde: Infomace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021